Palvelut


 

Ongelmana remmirähinä? Pentu tulossa taloon?
Tai etsitkö koirallesi kodinomaista hoitopaikkaa?

Laumala tarjoaa apua koirien käytösongelmiin, pentukursseja, mejä-opetusta
sekä hoitolapalveluja kodinomaisissa olosuhteissa.
Palveluihimme kuuluvat myös pentutestit.
 


Käytöskoulutukset

Apua silloin, kun korvat ovat vain koristeena

Tyypillisiä käytösongelmia ovat hihnassa vetäminen, kadulla vastaantuleville koirille / ihmisille / autoille jne. rähjääminen, karkailu, kodin irtaimiston tuhoaminen koiran jäätyä yksin sekä sisäsiisteysvaikeudet. Joskus käytösongelmiin liittyy myös aggressiivisuutta ihmisiä kohtaan.

Koiran ongelmallinen käytös johtuu lähes poikkeuksetta ihmisestä ja siitä, mitä ihminen on omalla toiminnallaan ja käytöksellään koiralle viestittänyt.

Laumalan käytöskoulutuksessa omistaja opetetaan toimimaan loogisen, ymmärrettävän ja luotettavan laumanjohtajan tavoin. Käytöskoulutuksen ytimenä on hyvän suhteen ja toimivan kommunikoinnin rakentaminen omistajan ja koiran välille.

Laumalan käytöskoulutuksessa jokaiselle koiralle tehdään ennen koulutuksen aloittamista Pertti Vilanderin kehittämä käytöstesti, jolla saadaan selville tärkeää tietoa koiran luonneominaisuuksista. Testi kertoo paljon myös koiran ja omistajan välisestä suhteesta. Jokainen ongelmakoirakoulutus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti kyseisen testin sekä omistajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Kaikki Laumalan käytöskoulutukset järjestetään yksityistunteina.

Jokaisen käytöskoulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on, että omistajien toiveiden mukainen selvä muutos koiran ongelmallisessa käyttäytymisessä saadaan aikaan ripeästi ja tehokkaasti, ilman kymmeniä turhia ja tuloksettomia koulutuskäyntejä.


Pentukoulutukset

Oikeille raiteille ensimmäisistä viikoista lähtien

Miten ryhdyn rakentamaan hyvää suhdetta ja toimivaa kommunikointia pennun kanssa?
Arjessa miellyttävä, hyväkäytöksinen ja helppo koira, harrastuksissa toimiva tykki - kuinka se on mahdollista? Millainen juuri minun pentuni on luonneominaisuuksiltaan, ja miten kyseisen pennun kanssa pitäisi arjessa toimia?

Kaikkiin näihin kysymyksiin löytyy vastaus Laumalan penturyhmäkurssilta tai -yksityistunneilta. Pennun tapakasvatusta käydään läpi keskustelemalla ja kyselemällä, ja lisäksi arjen perusasioita, kuten hihnassa kulkemista, luoksetuloa ja hoitotoimenpiteiden sujumista treenataan käytännössä ja "kädestä pitäen" pentujen kanssa.

Hyvän ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen on toimivan koira-arjen tärkein kulmakivi. Hyvä suhde perustuu toimivaan kommunikointiin, joka ei rakennu vain herkkujen tai lelujen varaan. "Temppuja" tai lajiharrastuksia ei Laumalan pentukoulutuksissa kuitenkaan unohdeta - kun suhde ja arkikäytös on kunnossa, on koiran kanssa harrastaminenkin mukavaa!

Penturyhmäkurssi sisältää neljä erillistä puolentoista tunnin mittaista koulutuskäyntikertaa.

Pentuyksityistunneille voi varata ajan tilanteen ja tarpeen mukaan; joskus avaimia toimivaan arkeen saattaa löytyä jo yhdellä yksityistunnilla, joskus yksityistunteja voi tarvita useampia.

Penturyhmäkurssit ja -yksityistunnit on suunnattu alle puolen vuoden ikäisille pennuille.


Mejä-kurssit

Verijäljen opetusta niin aloittelijoille kuin edistyneemmille

Verijälki eli mejä on nykyisin koiranomistajien keskuudessa suosittu lajiharrastus. Eikä suotta: jäljestäminen on koiralle luontaista nenänkäyttötyötä, ja koelajina mejä (lyhenne sanoista metsästyskoirien jäljestämiskoe) on hurjan mukava! Verijälkeä voi harrastaa myös omaksi ja koiran iloksi, vaikkei kokeisiin koskaan aikoisi mennä.

Jäljestäessään koira joutuu nopeiden, tehokkaiden ja korkealla vireellä tehtävien "pikasuoritusten" sijaan työskentelemään tasaisesti, keskittyen, pitkään ja hankalassa maastossa. Mejä on siis erinomainen keskittymistä vaativa väsyttäjä etenkin kaikille höyrypäille!

Laumala järjestää mejä-alkeiskursseja pienryhmille, sekä yksityiskäyntejä edistyneemmille koirakoille. Kursseihin ja yksityiskäynteihin sisältyy laukauksensiedon testaaminen sitä haluaville koirakoille.

Laumalan mejä-alkeiskurssilla opetellaan jäljenteko sekä teoriassa että käytännössä, perehdytään kunkin koiran työskentelytapaan, motivointiin ja ohjaajan toimintaan koiran jäljestäessä, keskustellaan vaikeusasteen nostamisesta treenin edistyessä ja lisäksi käydään läpi mejän perusteet koelajina.

Edistyneempien, jo jäljestämiskokemusta omaavien koirakoiden mejä-käyntien sisältö räätälöidään tarpeiden mukaan.


Pentutestaus

Yksilöiden väliset luonne-erot löytyvät pentutestillä

Koirien luonteessa, temperamentissa ja viettivoimakkuudessa on suuret rotukohtaiset erot, mutta myös rodun sisällä yksilöiden väliset erot ovat merkittäviä. Sillä, minkälainen pentu on luonneominaisuuksiltaan, on suuri merkitys koiran ja omistajan sujuvan ja miellyttävän yhteistyön kannalta. Pentueessa voi olla kiihkeitä, kovia, itsenäisiä ja vietikkäitä yksilöitä, mutta saman pentukatraan joukossa myös pehmeämpiä, herkempiä, rauhallisempia ja ihmiseltä enemmän tukea hakevia pentuja.

Pentutesti on kasvattajille erinomainen apu pentujen tulevien kotien valinnassa. Osaavan pentutestaajan avulla kasvattaja saa tietoa siitä, mitkä yksilöt pentueen joukosta soveltuvat lajiharrastuskoiriksi, mitkä puolestaan paremmin tavallisiksi kotikoiriksi. Pennunottajalle pentutesti puolestaan antaa tärkeää tietoa siitä, minkälainen juuri hänen koiransa luonteeltaan on, ja millä tavoin juuri kyseisen koirayksilön kanssa kannattaa yhteiselämää lähteä rakentamaan.

Pentutestillä mitataan pentuyksilöiden laumaviettiä, taisteluhalua, saalisviettiä, dominanssia, temperamenttia, hermorakennetta, toimintakykyä sekä sosiaalisuutta ja suhtautumista vieraaseen ihmiseen. Pentutesti tehdään kasvattajan luona ennen luovutusikää pentujen ollessa 5-7 viikon ikäisiä. Pentutestistä kasvattaja saa kirjallisen dokumentin jokaisesta pentuyksilöstä.

Pentutestauksen hinta määräytyy pentujen lukumäärän sekä testaajan kulkeman matkan mukaan.


Koirahoitola

Kodinomaista hoitoa pitkällä kokemuksella

Laumalan koirahoitolatoiminnan periaatteita ovat pienimuotoisuus, rauhallisuus ja kodinomaisuus. Hoitokoirat majoittuvat sisällä kotonamme, samoissa tiloissa joissa ihmisetkin oleskelevat. Hoidokit ulkoilevat valvotusti ja ihmisen seurassa sekä vapaana aidatulla pihalla että hihnalenkeillä; "suoraan omasta luukusta" -ulkoiluja ei Laumalassa ole.

Rauhallisuuden ja yksilöllisen hoidon takaamiseksi meillä on hoitokoirapaikkoja vain vähän. Vähäinen paikkamäärä myös täyttyy nopeasti, joten hoitoa toivovan kannattaa tiedustella paikkaa hyvissä ajoin ennen hoidon tarvetta. Hoitopaikkavaraukset ovat aina sitovia; "varmuuden vuoksi jos sukulainen ei hoidakaan" -paikkavarauksia emme ota vastaan.

Hoitokoiren kanssa toimimisessa meillä on pitkä ja kattava kokemus niin haasteellisesti käyttäytyvien koirien, jättirotujen kuin vietikkäiden metsästys- ja palveluskoirienkin osalta. Yli puolen vuoden ikäisiä laumanvartijarotuja otamme hoitoon vain poikkeustapauksissa.

Panostamme ja käytämme aikaa jokaisen koiran yksilölliseen ja omistajien toiveiden mukaiseen hoitoon. Sen vuoksi emme tarjoa "lyhyitä ja helppoja" päivähoitoja, vaan jokaisesta hoitokoirasta veloitetaan vähintään kahden vuorokauden hoitomaksu, vaikka koira viipyisi meillä vain vuorokauden.

Hoidamme huolellisuudella ja kokemuksella myös toipilaat, pitkäaikaissairaat ja muut lääkitystä tarvitsevat koirat. Tarttuvia tauteja oireilevia koiria emme ota hoitoon.

Hoitoaikaa varatessa käymme omistajan kanssa koiran perusasiat läpi joko puhelimitse tai sähköpostitse. Jokaisen koiran kohdalla varaamme myös aina reilusti aikaa koiran hoitoontuloon ja hoidosta hakuun, jotta ehdimme keskustella omistajan kanssa koiran kuulumiset.

Hoitokoirien tuonnille ja haulle sovimme aina kellonajat, ja asiakkailtamme edellytämme sovituista kellonajoista kiinni pitämistä; tiiviin päiväohjelmamme, koirien lenkitysten, koulutusten ja muiden töiden sujumisen vuoksi emme voi luovuttaa tai vastaanottaa hoitokoiria sovittujen kellonaikojen ulkopuolella.